Welkom bij Stichting
De Akker

Neem direct contact op

iedereen tot bloei!

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het Bijbelboek Mattheüs 13: 1-9.

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.

De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.

De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt is.

We nodigen u graag uit om onze website te lezen. Neem contact op met één van de scholen als u graag wilt kennismaken of als u vragen hebt over aanmelding.

Met vriendelijke groeten,

Chris Dam
bestuurder

Meer weten?

Lees alles over Stichting De Akker op onze website

Onze gezamenlijke basis

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13: 1-9.

Pedagogisch klimaat

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.

Basis

De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.
Image

Bezoekadres

Veluwelaan 8
8091 ER Wezep

Postadres

Postbus 7
8090 AA Wezep

Bereikbaarheid kantoor

Het bestuurskantoor van De Akker vindt u in Kindcentrum De Schaapskooi. Het kantoor is telefonisch bereikbaar via 038 3763118. U kunt een mail sturen naar info@deakker.nu. Tijdens de schoolvakanties is het kantoor niet bereikbaar.