Visie en identiteit

De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt is.

Ons koersplan
_se81123_identieit_bijbels.jpg

Onze gezamenlijke basis

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13: 19. Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis.

Verantwoordelijkheid

De cultuur op De Akker is gericht op de mens, persoonlijke groei en samenwerking. Iedereen kan vanuit een veilige basis leren en ontwikkelen. Dit vraagt van iedereen om het nemen van verantwoordelijkheid.

Talenten

We gebruiken de talenten van álle medewerkers om een professionele cultuur te scheppen, waarin we ván en mét elkaar leren.

Vertrouwd

Samen zorgen we voor een open en vertrouwde omgeving, waarin iedereen gezien, gehoord en erkend wordt.

Meer weten?

Lees meer over hoe onze organisatie in elkaar zit en wie er werkzaam zijn op ons bestuurskantoor