Visie en identiteit

De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt is.

Ons koersplan
_se81123_identieit_bijbels.jpg

Onze gezamenlijke basis

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13: 19. Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis.

Onze gezamenlijke basis

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13: 1-9.

Pedagogisch klimaat

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.

Basis

De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.

Meer weten?

Lees meer over hoe onze organisatie in elkaar zit en wie er werkzaam zijn op ons bestuurskantoor