Samenwerking

_se84918_thema_2_situatie_1.jpg

Techlab

Het bestuur van de Akker werkt samen met het Nuborgh college (Techlab). Als onderdeel van deze samenwerking zullen komend schooljaar de groep 7 en 8 van de Looschool, Koldewijnschoele, Noordermerk, Regenboog en Timotheüsschool de fysieke lessen volgen in het Techlab Elburg.

Op de Nassauschool wordt komend schooljaar gestart met een plan om hier een eigen Techlab te bouwen, waardoor ook de Schaapskooi en de Nassauschool hun groepen 7 en 8 kunnen laten werken met deze lessen.

Alle scholen van de Akker krijgen toegang tot zogenoemde Techcases, leskisten van het Techlab die ingezet kunnen worden in de groepen op de school zelf.

Praktijkklas en Flexklas

De scholen van Stichting De Akker werken samen om goed onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen van de aangesloten scholen.

In de Praktijkklas wordt leerlingen, die theoretisch leren lastiger vinden en vooral met de handen werken, de kans gegeven om zich daarin te ontwikkelen. Een halve dag in de week worden zij op De Regenboog verwacht. Daar zullen een leerkracht van De Akker en een docent van het Nuborgh College lesgeven aan deze groep. Ze pakken daarbij verschillende activiteiten op die passen bij het belevings- en ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen.

In de Flexklas wordt aan leerlingen met bovengemiddelde intelligentie uitdaging geboden die passend is voor hun ontwikkelbehoeften. Er worden veel verschillende werkvormen aangeboden en de leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over hun eigen doelen en ontwikkeling. Deze leerlingen ervaren in de klas vaak niet wat ‘echt leren’ is en dat je daar moeite voor moet doen. In de veilige setting van de Flexklas wordt hierover gesproken en mee geoefend, wat doet het met je en hoe ga je ermee om? De HB specialist noemt dit 'begeleid vastlopen'.

Voor de Praktijkklas en de Flexklas geldt een aanmeldingsprocedure.
praktijk-flex.jpg

Bestuurlijke samenwerking

Het bestuur van De Akker werkt samen met Stichting De Meent en Scholengroep IJsselrijk. Er vindt op bestuurlijk niveau kennisuitwisseling plaats. Ook de functie van Bovenschools ICT-coördinator is gezamenlijk ingevuld. We zoeken naar mogelijkheden om deze samenwerking te verstevigen.

Scope

Het Stagebureau van De Akker werkt samen met de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Pabostudenten worden geplaatst vanuit deze samenwerking.

Kinderopvang

De Akker werkt met verschillende partijen samen tbv. peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en kinderopvang. Meer informatie vindt u op de websites van deze partijen:

_se87975_thema-1_kinderopvang1.jpg

Meer weten?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!