Welkom bij Stichting
De Akker

Neem direct contact op

iedereen tot bloei!

De stichting draagt de naam De Akker. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het Bijbelboek Mattheüs 13: 1-9.

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.

De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.

De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt is.

We nodigen u graag uit om onze website te lezen. Neem contact op met één van de scholen als u graag wilt kennismaken of als u vragen hebt over aanmelding.

Met vriendelijke groeten,

Chris Dam
bestuurder

Meer weten?

Lees alles over Stichting De Akker op onze website

Verantwoordelijkheid

De cultuur op De Akker is gericht op de mens, persoonlijke groei en samenwerking. Iedereen kan vanuit een veilige basis leren en ontwikkelen. Dit vraagt van iedereen om het nemen van verantwoordelijkheid.

Talenten

We gebruiken de talenten van álle medewerkers om een professionele cultuur te scheppen, waarin we ván en mét elkaar leren.

Vertrouwd

Samen zorgen we voor een open en vertrouwde omgeving, waarin iedereen gezien, gehoord en erkend wordt.
Image

Bezoekadres

Veluwelaan 8
8091 ER Wezep

Postadres

Postbus 7
8090 AA Wezep

Bereikbaarheid kantoor

Het bestuurskantoor van De Akker vindt u in Kindcentrum De Schaapskooi. Het kantoor is telefonisch bereikbaar via 038 3763118. U kunt een mail sturen naar info@deakker.nu. Tijdens de schoolvakanties is het kantoor niet bereikbaar.